luật khoa trong Tiếng Anh là gì?

luật khoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ luật khoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • luật khoa

  law; jurisprudence

  cử nhân luật khoa bachelor of laws; ll b

  cao học luật khoa master of laws; ll m

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • luật khoa

  * noun

  law

  sinh viên luật khoa: law-student

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • luật khoa

  law (subject of study)