giá lẻ trong Tiếng Anh là gì?

giá lẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá lẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá lẻ

    xem giá bán lẻ