giá chậu rửa mặt trong Tiếng Anh là gì?

giá chậu rửa mặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá chậu rửa mặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá chậu rửa mặt

    * dtừ

    lavabo