giá bao khoán trong Tiếng Anh là gì?

giá bao khoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá bao khoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá bao khoán

    xem giá trọn gói