giá để bút mực trong Tiếng Anh là gì?

giá để bút mực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giá để bút mực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giá để bút mực

    * dtừ

    inkstand