ổ súng trong Tiếng Anh là gì?

ổ súng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ súng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ súng

    gun emplacement