ổ đỡ trong Tiếng Anh là gì?

ổ đỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ đỡ

    * dtừ

    plummer-block, pillow-block