ổ đĩa ảo trong Tiếng Anh là gì?

ổ đĩa ảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đĩa ảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ đĩa ảo

    virtual driver