ổ kháng cự trong Tiếng Anh là gì?

ổ kháng cự trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ kháng cự sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ kháng cự

    pocket of resistance