ổ lót trục trong Tiếng Anh là gì?

ổ lót trục trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ lót trục sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ lót trục

    * dtừ

    pillow