ổ chó biển trong Tiếng Anh là gì?

ổ chó biển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ chó biển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ chó biển

    * dtừ

    seal-rookery