ổ gà trong Tiếng Anh là gì?

ổ gà trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ gà sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ gà

  pot-hole

  cô ấy ngã xuống đất khi xe đạp đi qua ổ gà she felt off when the bike went over a pot-hole

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ gà

  * noun

  pot-hole

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ gà

  pot-hole