ổ đĩa trong Tiếng Anh là gì?

ổ đĩa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đĩa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ đĩa

    (tin học) drive

    ổ đĩa cd cd-rom drive

    ổ đĩa c là mặc định drive c is the default

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ đĩa

    drive