ổ đại bác trong Tiếng Anh là gì?

ổ đại bác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ đại bác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ đại bác

    * dtừ

    casemate