ổ bi trong Tiếng Anh là gì?

ổ bi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ bi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ bi

  * dtừ

  ball-bearing

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ bi

  * noun

  ball-bearing

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ bi

  ball-bearing