ổ chuột trong Tiếng Anh là gì?

ổ chuột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ chuột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ chuột

  * dtừ

  rat-hole; slum (khu nhà)

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ chuột

  * noun

  rat-hole

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ chuột

  mouse’s nest, small cramped dirty place, rat-hole