ổ cắm điện trong Tiếng Anh là gì?

ổ cắm điện trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ cắm điện sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ cắm điện

    * dtừ

    adapter