ổ chảo trong Tiếng Anh là gì?

ổ chảo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ chảo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ chảo

    * ttừ

    glenoid