ổ khóa ống trong Tiếng Anh là gì?

ổ khóa ống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ khóa ống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ khóa ống

    * dtừ

    yale