ổ kiến trong Tiếng Anh là gì?

ổ kiến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ kiến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ kiến

  * dtừ

  nest of ants; ant-hill

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ kiến

  * noun

  nest of ants; ant-hill

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ kiến

  nest of ants, ant-hill