ổ chặn trong Tiếng Anh là gì?

ổ chặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ chặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ chặn

    * đtừ

    toe