ổ bánh mì trong Tiếng Anh là gì?

ổ bánh mì trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ bánh mì sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ bánh mì

    loaf

    ăn nguyên một ổ bánh mì to eat a whole loaf/an entire loaf

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ổ bánh mì

    loaf