ổ cứng trong Tiếng Anh là gì?

ổ cứng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ cứng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ổ cứng

    xem ổ đĩa cứng