ổ cắm trong Tiếng Anh là gì?

ổ cắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ổ cắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ổ cắm

  (điện) power points; socket

  phải luôn luôn rút phích ra khỏi ổ cắm you should always take the plugsout of the socket

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ổ cắm

  (điện)Socket

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ổ cắm

  socket