điểm yếu trong Tiếng Anh là gì?

điểm yếu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm yếu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm yếu

    * dtừ

    foible; weak point