điểm lùi trong Tiếng Anh là gì?

điểm lùi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm lùi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm lùi

    * dtừ

    cusp