điểm gốc trong Tiếng Anh là gì?

điểm gốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm gốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm gốc

    * dtừ

    point of origin; origin