điểm bạc trong Tiếng Anh là gì?

điểm bạc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm bạc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm bạc

    turning grey; touched with grey