điểm đến trong Tiếng Anh là gì?

điểm đến trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm đến sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm đến

    point of arrival; destination

    việt nam : điểm đến của thiên niên kỷ mới vietnam : a destination for the new millennium