điểm hỏa trong Tiếng Anh là gì?

điểm hỏa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm hỏa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm hỏa

    ignite, detonate