điểm apec trong Tiếng Anh là gì?

điểm apec trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm apec sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm apec

    * dtừ

    apex

    * ttừ

    apical