điểm sai trong Tiếng Anh là gì?

điểm sai trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm sai sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm sai

    * dtừ

    inaccuracy