điểm tâm trong Tiếng Anh là gì?

điểm tâm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm tâm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm tâm

    xem ăn sáng

    điểm tâm bằng chuối to have a few bananas for breakfast

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm tâm

    breakfast