điểm đen trong Tiếng Anh là gì?

điểm đen trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm đen sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm đen

    bull's eye

    bắn trúng điểm đen to hit the bull's eye