điểm nối trong Tiếng Anh là gì?

điểm nối trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm nối sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm nối

    * dtừ

    point of junction