điểm cực trong Tiếng Anh là gì?

điểm cực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm cực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm cực

    * dtừ

    pole