điểm xấu trong Tiếng Anh là gì?

điểm xấu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm xấu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm xấu

    * dtừ

    demerit