điểm tựa trong Tiếng Anh là gì?

điểm tựa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm tựa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm tựa

    point d'appui; fulcrum

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điểm tựa

    strong point