điểm lặng trong Tiếng Anh là gì?

điểm lặng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm lặng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm lặng

    * dtừ

    point of silence