điểm hoả trong Tiếng Anh là gì?

điểm hoả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm hoả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm hoả

    * dtừ

    ignite, detonate