điểm cơ bản trong Tiếng Anh là gì?

điểm cơ bản trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điểm cơ bản sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điểm cơ bản

    * dtừ

    ultimate, gravamen, nub