window ledge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window ledge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window ledge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window ledge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window ledge

    * kỹ thuật

    bệ cửa sổ