window hinge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window hinge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window hinge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window hinge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window hinge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bản lề cửa sổ