window curtain nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

window curtain nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm window curtain giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của window curtain.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • window curtain

    * kỹ thuật

    rèm cửa