wind turbine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind turbine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind turbine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind turbine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind turbine

  * kỹ thuật

  điện:

  taubin gió

  điện lạnh:

  tuabin gió (chạy bằng sức gió)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wind turbine

  a turbine that is driven by the wind