wind pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind pressure

    * kỹ thuật

    áp lực gió

    điện:

    áp suất gió