wind indicator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind indicator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind indicator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind indicator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wind indicator

    * kỹ thuật

    máy đo gió