wind erosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind erosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind erosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind erosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind erosion

  * kỹ thuật

  sự thổi mòn

  cơ khí & công trình:

  sự xói do gió

  hóa học & vật liệu:

  thổi mòn