wind deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wind deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wind deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wind deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wind deposit

  * kỹ thuật

  trầm tích do gió

  hóa học & vật liệu:

  trầm tích phong thành

  cơ khí & công trình:

  trầm tích thấm nước