whole tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

whole tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm whole tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của whole tone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • whole tone

  * kỹ thuật

  âm nguyên

  vật lý:

  một tông

  điện lạnh:

  tông nguyên

Từ điển Anh Anh - Wordnet